Viet Logistics

http://vietlogistics.com


LỊCH TÀU NỘI ĐỊA THÁNG 11 NĂM 2017

HẢI PHÒNG - THANH HÓA - CỬA LÒ - ĐÀ NẴNG - QUY NHƠN - VŨNG TÀU - HCM
( Có gì chưa rõ đề nghị Quý vị gọi Tel: 0225.6285396 hoặc Hotline: 094.799.1368 )
Container 20'DC đóng hàng bách hóa
 
1. HAI PHONG to THANH HOA      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA CUA LO Remark
1. ALT OCEAN 186N 05-Nov-17 06-Nov-17 CHUA VE - PTSC
2. ALT OCEAN 187N 13-Nov-17 14-Nov-17 CHUA VE - PTSC
3. ALT OCEAN 188N 21-Nov-17 21-Nov-17 CHUA VE - PTSC
           
2. HAI PHONG to CUA LO      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA CUA LO Remark
1. PHUC HUNG 017S 02-Nov-17 03-Nov-17 CHUA VE - CUA LO
2. VS FORTUNE 1332S 06-Nov-17 07-Nov-17 TC 128 - CUA LO
3. VS INTEGRITY 236S 08-Nov-17 08-Nov-17 TC 128 - CUA LO
4. TRUONG HAI STAR 3 003S 08-Nov-17 08-Nov-17 CHUA VE - CUA LO
5. PHUC HUNG 018S 11-Nov-17 12-Nov-17 CHUA VE - CUA LO
6. VS FORTUNE 1333S 14-Nov-17 15-Nov-17 TC 128 - CUA LO
7. VS INTEGRITY 237S 16-Nov-17 16-Nov-17 TC 128 - CUA LO
8. TRUONG HAI STAR 3 004S 16-Nov-17 17-Nov-17 CHUA VE - CUA LO
9. PHUC HUNG 019S 20-Nov-17 21-Nov-17 CHUA VE - CUA LO
10. VS FORTUNE 1334S 23-Nov-17 24-Nov-17 TC 128 - CUA LO
11. VS INTEGRITY 238S 24-Nov-17 25-Nov-17 TC 128 - CUA LO
           
3. HAI PHONG to DA NANG      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA DANANG Remark
1. VINAFCO 28 165DS 07-Nov-17 09-Nov-17 CHUA VE - TIEN SA
2. TRUONG HAI STAR 3 003S 08-Nov-17 10-Nov-17 CHUA VE - TIEN SA
3. VINAFCO 28 167DS 15-Nov-17 17-Nov-17 CHUA VE - TIEN SA
4. TRUONG HAI STAR 3 004S 16-Nov-17 18-Nov-17 CHUA VE - TIEN SA
           
4. HAI PHONG to QUY NHON      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA QUYNHON Remark
1. Chạy theo lộ trình HP->HCM-> Quy Nhơn
2. Nếu hàng hóa có khối lượng lớn book > 1.000T/chuyến sẽ được tàu chạy thẳng  
           
5. HAI PHONG to VUNG TAU (CAI MEP)    
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA VUNGTAU Remark
1. BD FREIGHTER FT729S 02-Nov-17 05-Nov-17 TAN VU
2. BD TRADER VT731S 09-Nov-17 12-Nov-17 TAN VU
3. VAN LY VL731S 16-Nov-17 19-Nov-17 TAN VU
4. BD TRADER VT732S 23-Nov-17 26-Nov-17 TAN VU
5. VAN HUNG VH730S 30-Nov-17 03-Dec-17 TAN VU
6. BD TRADER VT733S 07-Dec-17 10-Dec-17 TAN VU
7. BD FREIGHTER FT733S 14-Dec-17 17-Dec-17 TAN VU
8. BD TRADER VT734S 21-Dec-17 24-Dec-17 TAN VU
9. VAN LY VL735S 28-Dec-17 31-Dec-17 TAN VU
           
6. HAI PHONG to HCM      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA HCM Remark
1. TC FOUNDATION 1731S 01-Nov-17 04-Nov-17 TC 189 - DTV
2. TC PIONEER 1736SM 02-Nov-17 04-Nov-17 TC 128 - VICT
3 TC GLORY 1735S 02-Nov-17 05-Nov-17 TC 128 - VICT
4 VAN LY VL730S 02-Nov-17 05-Nov-17 TAN VU - CAT LAI
5 VAN LY VL730S 02-Nov-17 06-Nov-17 TAN VU - BEN NGHE
6 BD FREIGHTER FT729S 02-Nov-17 06-Nov-17 TAN VU - BEN NGHE
7 PHUC HUNG 017S 02-Nov-17 06-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
8 BD MARINER 1704SM 03-Nov-17 06-Nov-17 TC 128 - VICT
9 TC VICTORY 1736S 05-Nov-17 08-Nov-17 TC 128 - DTV
10 ALT OCEAN 186N 05-Nov-17 09-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
11 VS FORTUNE 1332S 06-Nov-17 10-Nov-17 TC 128 - KHANH HOI
12 VS INTEGRITY 236S 08-Nov-17 11-Nov-17 TC 128 - KHANH HOI
13 TC PIONEER 1737SM 08-Nov-17 11-Nov-17 TC 189 - VICT
14 TRUONG HAI STAR 3 003S 08-Nov-17 12-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
15 TC FOUNDATION 1732S 09-Nov-17 12-Nov-17 TC 189 - DTV
16 HAIAN SONG 113S 09-Nov-17 12-Nov-17 TC 128 - VICT
17 BD TRADER VT731S 09-Nov-17 13-Nov-17 TAN VU - CAT LAI
18 BD MARINER 1705SM 10-Nov-17 13-Nov-17 TC 128 - VICT
19 PHUC HUNG 018S 11-Nov-17 14-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
20 TC VICTORY 1737S 12-Nov-17 15-Nov-17 TC 128 - DTV
21 ALT OCEAN 187N 13-Nov-17 16-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
22 VS FORTUNE 1333S 14-Nov-17 18-Nov-17 TC 128 - KHANH HOI
23 TC PIONEER 1738SM 15-Nov-17 18-Nov-17 TC 189 - VICT
24 TC FOUNDATION 1733S 16-Nov-17 19-Nov-17 TC 189 - DTV
25 TC GLORY 1736SM 16-Nov-17 19-Nov-17 TC 128 - VICT
26 VAN HUNG VH729S 16-Nov-17 19-Nov-17 TAN VU - CAT LAI
27 VAN HUNG VH729S 16-Nov-17 20-Nov-17 TAN VU - BEN NGHE
28 VS INTEGRITY 237S 16-Nov-17 20-Nov-17 TC 128 - KHANH HOI
29 VAN LY VL731S 16-Nov-17 20-Nov-17 TAN VU - BEN NGHE
30 TRUONG HAI STAR 3 004S 16-Nov-17 20-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
31 BD MARINER 1706S 17-Nov-17 20-Nov-17 TC 128 - VICT
32 TC VICTORY 1738S 19-Nov-17 22-Nov-17 TC 128 - DTV
33 PHUC HUNG 019S 20-Nov-17 23-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
34 ALT OCEAN 188N 21-Nov-17 24-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
35 TC PIONEER 1739S 22-Nov-17 25-Nov-17 TC 128 - VICT
36 VS FORTUNE 1334S 23-Nov-17 27-Nov-17 TC 128 - KHANH HOI
37 BD TRADER VT732S 23-Nov-17 27-Nov-17 TAN VU - CAT LAI
38 VS INTEGRITY 238S 24-Nov-17 28-Nov-17 TC 128 - KHANH HOI
39 BD FREIGHTER FT732S 30-Nov-17 03-Dec-17 TAN VU - CAT LAI
40 BD FREIGHTER FT732S 30-Nov-17 04-Dec-17 TAN VU - BEN NGHE
41 VAN HUNG VH730S 30-Nov-17 04-Dec-17 TAN VU - BEN NGHE
42 BD TRADER VT733S 07-Dec-17 11-Dec-17 TAN VU - CAT LAI
43 VAN LY VL734S 14-Dec-17 17-Dec-17 TAN VU - CAT LAI
44 VAN LY VL734S 14-Dec-17 18-Dec-17 TAN VU - BEN NGHE
45 BD FREIGHTER FT733S 14-Dec-17 18-Dec-17 TAN VU - BEN NGHE
46 BD TRADER VT734S 21-Dec-17 25-Dec-17 TAN VU - CAT LAI
47 VAN HUNG VH733S 28-Dec-17 31-Dec-17 TAN VU - CAT LAI
48 VAN HUNG VH733S 28-Dec-17 01-Jan-18 TAN VU - BEN NGHE
           
7. HCM to QUY NHON      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA Q.NHON Remark
1. BD FREIGHTER FT729N 07-Nov-17 09-Nov-17 BEN NGHE
2. BD FREIGHTER FT730N 14-Nov-17 16-Nov-17 BEN NGHE
3. VAN LY VL731N 21-Nov-17 23-Nov-17 BEN NGHE
4. VAN LY VL732N 28-Nov-17 30-Nov-17 BEN NGHE
5. VAN HUNG VH730N 05-Dec-17 07-Dec-17 BEN NGHE
6. VAN HUNG VH731N 12-Dec-17 14-Dec-17 BEN NGHE
7. BD FREIGHTER FT733N 19-Dec-17 21-Dec-17 BEN NGHE
8. BD FREIGHTER FT734N 26-Dec-17 28-Dec-17 BEN NGHE
           
8. HCM to DA NANG      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA DANANG Remark
1. VINA DIAMOND N207 03-Nov-17 06-Nov-17 TAN THUAN
2. BD FREIGHTER FT729N 07-Nov-17 11-Nov-17 BEN NGHE
3. PHUC HUNG 018N 07-Nov-17 09-Nov-17 BEN NGHE
4. VAN HUNG VH728N 09-Nov-17 12-Nov-17 BEN NGHE
5. VINA DIAMOND N208 11-Nov-17 14-Nov-17 TAN THUAN
6. BD FREIGHTER FT730N 14-Nov-17 18-Nov-17 BEN NGHE
7. PHUC HUNG 019N 15-Nov-17 18-Nov-17 BEN NGHE
8. VINA DIAMOND N209 19-Nov-17 22-Nov-17 TAN THUAN
9. VAN LY VL731N 21-Nov-17 25-Nov-17 BEN NGHE
10. BD FREIGHTER FT731N 23-Nov-17 26-Nov-17 BEN NGHE
11. VAN LY VL732N 28-Nov-17 02-Dec-17 BEN NGHE
12. VAN HUNG VH730N 05-Dec-17 09-Dec-17 BEN NGHE
13. VAN LY VL733N 07-Dec-17 10-Dec-17 BEN NGHE
14. VAN HUNG VH731N 12-Dec-17 16-Dec-17 BEN NGHE
15. BD FREIGHTER FT733N 19-Dec-17 23-Dec-17 BEN NGHE
16. VAN HUNG VH732N 21-Dec-17 24-Dec-17 BEN NGHE
17. BD FREIGHTER FT734N 26-Dec-17 30-Dec-17 BEN NGHE
           
9. HCM to HAI PHONG      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA HAI PHONG Remark
1. VS FORTUNE 1332N 02-Nov-17 05-Nov-17 KHANH HOI - TC 128
2. TC VICTORY 1735N 02-Nov-17 05-Nov-17 DTV - TC 128
3. VINA DIAMOND N207 03-Nov-17 07-Nov-17 TAN THUAN - TAN VU
4. TRUONG HAI STAR 3 003N 04-Nov-17 07-Nov-17 BEN NGHE - CHUA VE
5. VS INTEGRITY 236N 04-Nov-17 07-Nov-17 KHANH HOI - TC 128
6. TC FOUNDATION 1732N 05-Nov-17 08-Nov-17 DTV - TC 189
7. TC PIONEER 1736N 05-Nov-17 08-Nov-17 VICT - TC 189
8. HAIAN TIME 092N 05-Nov-17 08-Nov-17 VICT - TC 128
9. BD TRADER VT730N 05-Nov-17 09-Nov-17 CAT LAI - TAN VU
10. BD MARINER 1704N 07-Nov-17 10-Nov-17 VICT - TC 128
11. PHUC HUNG 018N 07-Nov-17 11-Nov-17 BEN NGHE - CHUA VE
12. ALT OCEAN 187N 09-Nov-17 12-Nov-17 BEN NGHE - CHUA VE
13. VAN HUNG VH728N 09-Nov-17 14-Nov-17 BEN NGHE - TAN VU
14. VS FORTUNE 1333N 10-Nov-17 14-Nov-17 KHANH HOI - TC 128
15. TC PIONEER 1737N 11-Nov-17 14-Nov-17 VICT - TC 189
16. VAN LY VL730N 11-Nov-17 15-Nov-17 CAT LAI - TAN VU
17. VINA DIAMOND N208 11-Nov-17 15-Nov-17 TAN THUAN - TAN VU
18. VAN LY VL730N 12-Nov-17 15-Nov-17 BEN NGHE - TAN VU
19. VS INTEGRITY 237N 12-Nov-17 15-Nov-17 KHANH HOI - TC 128
20. TC GLORY 1736N 12-Nov-17 15-Nov-17 VICT - TC 128
21. TC FOUNDATION 1733N 12-Nov-17 16-Nov-17 DTV - TC 189
22. TRUONG HAI STAR 3 004N 13-Nov-17 16-Nov-17 BEN NGHE - CHUA VE
23. PHUC HUNG 019N 15-Nov-17 19-Nov-17 BEN NGHE - CHUA VE
24. TC VICTORY 1737N 16-Nov-17 19-Nov-17 DTV - TC 128
25. ALT OCEAN 188N 17-Nov-17 20-Nov-17 BEN NGHE - CHUA VE
26. TC PIONEER 1738N 18-Nov-17 21-Nov-17 VICT - TC 189
27. BD TRADER VT731N 18-Nov-17 22-Nov-17 CAT LAI - TAN VU
28. VS FORTUNE 1334N 19-Nov-17 22-Nov-17 KHANH HOI - TC 128
29. HAIAN SONG 113N 19-Nov-17 22-Nov-17 VICT - TC 128
30. TC GLORY 1737N 19-Nov-17 22-Nov-17 VICT - TC 128
31. VINA DIAMOND N209 19-Nov-17 23-Nov-17 TAN THUAN - TAN VU
32. TC FOUNDATION 1734N 20-Nov-17 23-Nov-17 DTV - TC 189
33. VS INTEGRITY 238N 21-Nov-17 24-Nov-17 KHANH HOI - TC 128
34. TC VICTORY 1738N 23-Nov-17 26-Nov-17 DTV - TC 128
35. BD FREIGHTER FT731N 23-Nov-17 28-Nov-17 BEN NGHE - TAN VU
36. TC PIONEER 1739N 25-Nov-17 28-Nov-17 VICT - TC 128
37. VAN HUNG VH729N 25-Nov-17 29-Nov-17 CAT LAI - TAN VU
38. VAN HUNG VH729N 26-Nov-17 29-Nov-17 BEN NGHE - TAN VU
39. BD TRADER VT732N 02-Dec-17 06-Dec-17 CAT LAI - TAN VU
40. VAN LY VL733N 07-Dec-47 12-Dec-47 BEN NGHE - TAN VU
41. BD FREIGHTER FT732N 09-Dec-17 13-Dec-17 CAT LAI - TAN VU
42. BD FREIGHTER FT732N 10-Dec-17 13-Dec-17 BEN NGHE - TAN VU
43. BD TRADER VT733N 16-Dec-17 20-Dec-17 CAT LAI - TAN VU
44. VAN HUNG VH732N 21-Dec-17 26-Dec-17 BEN NGHE - TAN VU
45. VAN LY VL734N 23-Dec-17 27-Dec-17 CAT LAI - TAN VU
46. VAN LY VL734N 24-Dec-17 27-Dec-17 BEN NGHE - TAN VU

Nguồn tin: Viet Logistics / HP Sales Dept

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây