LỊCH TÀU NỘI ĐỊA THÁNG 12 NĂM 2018 ( Cập nhật ngày 19.12.2018 )

Thứ tư - 19/12/2018 21:39
HẢI PHÒNG - CỬA LÒ - ĐÀ NẴNG - QUY NHƠN - VŨNG TÀU - HCM
Với hơn 150 chuyến / tháng chạy 15 tuyến nội địa, thông tin liên hệ đề nghị Quý vị gọi Tel: 0225.6285396 , DTDĐ : 0902025976 (Ms.Kim )
1. HAI PHONG to CUA LO      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA
CUA LO
Remark
1 ATLANTIC OCEAN 231S 17-Dec-18 17-Dec-18 CHUA VE - CUA LO
2 PHUC KHANH 161S 20-Dec-18 20-Dec-18 CHUA VE - CUA LO
3 BIEN DONG TRADER V807S 21-Dec-18 21-Dec-18 TC128 - CUA LO 
4 PHUC HUNG 063S 24-Dec-18 25-Dec-18 CHUA VE - CUA LO
5 VIETSUN INTERRITY V340S 25-Dec-18 25-Dec-18 TC128 - CUA LO 
6 PHUC KHANH 162S 27-Dec-18 28-Dec-18 CHUA VE - CUA LO
7 BIEN DONG TRADER V808S 29-Dec-18 29-Dec-18 TC128 - CUA LO 
8 PHUC HUNG 064S 01-Jan-19 02-Jan-19 CHUA VE - CUA LO
2. HAI PHONG to DA NANG      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA
DA NANG
Remark
1 VINAFCO28 251DS 15-Dec-18 16-Dec-18 CHUA VE - TIEN SA
2 PHUC KHANH 161S 18-Dec-18 19-Dec-18 CHUA VE - TIEN SA
3 PHUC HUNG 062S 18-Dec-18 19-Dec-18 CHUA VE - TIEN SA
4 HAIAN SONG 142S 20-Dec-18 21-Dec-18 HAP-TIEN SA
5 VINAFCO28 253DS 24-Dec-18 25-Dec-18 CHUA VE - TIEN SA
6 VINAFCO 28 0253 25-Dec-18 26-Dec-18 CHUA VE - TIEN SA
7 PHUC KHANH 162S 26-Dec-18 27-Dec-18 CHUA VE - TIEN SA
8 PHUC HUNG 063S 26-Dec-18 27-Dec-18 CHUA VE - TIEN SA
9 HAIAN BELL 062S 30-Dec-18 31-Dec-18 HAP-TIEN SA
10 VINAFCO28 255DS 01-Jan-19 02-Jan-19 CHUA VE - TIEN SA
11 VINAFCO 28 0255 02-Jan-19 04-Jan-19 CHUA VE - TIEN SA
12 PHUC HUNG 064S 03-Jan-19 04-Jan-19 CHUA VE - TIEN SA
13 VINAFCO28 257DS 10-Jan-19 11-Jan-19 CHUA VE - TIEN SA
14 VINAFCO 28 0257 11-Jan-19 12-Jan-19 CHUA VE - TIEN SA
3. HAI PHONG to VUNG TAU      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA
VUNG TAU
Remark
1 HAIAN PARK 149S 19-Dec-18 21-Dec-18 HAP-TCIT/CMIT/SSIT
2 BIEN DONG NAVIGATOR NB835S 22-Dec-18 24-Dec-18 TAN VU-CMIT/TCIT
3 HAIAN TIME 144S 23-Dec-18 25-Dec-18 HAP-TCIT/CMIT/SSIT
4 HAIAN PARK 150S 27-Dec-18 29-Dec-18 HAP-TCIT/CMIT/SSIT
5 BIEN DONG NAVIGATOR NB836S 29-Dec-18 31-Dec-18 TAN VU-CMIT/TCIT
4. HAI PHONG to HO CHI MINH      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA HCM Remark
1 VAN LY V.13S 19-Dec-18 22-Dec-18 TC128-BEN NGHE
2 ATLANTIC OCEAN 228S 20-Dec-18 23-Dec-18 CHUA VE-BEN NGHE
3 VAN HUNG VH843S 21-Dec-18 24-Dec-18 TRANSVINA-TAN THUAN
4 BIEN DONG NAVIGATOR NB835S 22-Dec-18 25-Dec-18 TAN VU-TAN THUAN
5 VIETSUN PACIFIC V1839S 24-Dec-18 26-Dec-18 TC128-BEN NGHE
6 ATLANTIC OCEAN 232S 24-Dec-18 27-Dec-18 CHUA VE-BEN NGHE
7 VAN LY V.14S 27-Dec-18 30-Dec-18 TC128-BEN NGHE
8 ATLANTIC OCEAN 228S 28-Dec-18 31-Dec-18 CHUA VE-BEN NGHE
9 BIEN DONG NAVIGATOR NB836S 29-Dec-18 01-Jan-19 TAN VU-TAN THUAN
10 VINALINES PIONEER VNP030S 30-Dec-18 02-Jan-19 TRANSVINA-TAN THUAN
11 HAIAN TIME 145S 31-Dec-18 02-Jan-19 HAP-VICT
12 ATLANTIC OCEAN 233S 01-Jan-19 04-Jan-19 CHUA VE-BEN NGHE
5. CUA LO to HO CHI MINH      
SQ Vessel VOY No. ETD
CUA LO
ETA
HCM
Remark
1 VIETSUN INTERRITY V339S 18-Dec-18 20-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
2 ATLANTIC OCEAN 231S 18-Dec-18 20-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
3 NASICO SKY 004S 18-Dec-18 21-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
4 NASICO NAVIGATOR 032S 19-Dec-18 22-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
5 NASICO NAVIGATOR 032S 20-Dec-18 23-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
6 PHUC KHANH 161S 21-Dec-18 23-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
7 BIEN DONG TRADER V807S 22-Dec-18 24-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
8 NASICO SKY 005S 25-Dec-18 27-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
9 PHUC HUNG 063S 25-Dec-18 28-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
10 VIETSUN INTERRITY V340S 26-Dec-18 28-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
11 NASICO NAVIGATOR 033S 27-Dec-18 30-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
12 NASICO SKY 005S 28-Dec-18 31-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
13 PHUC KHANH 162S 29-Dec-18 31-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
14 NASICO NAVIGATOR 033S 29-Dec-18 31-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
15 BIEN DONG TRADER V808S 30-Dec-18 01-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
16 NASICO SKY 006S 02-Jan-19 05-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
17 PHUC HUNG 064S 02-Jan-19 05-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
6. DA NANG to VUNG TAU      
SQ Vessel VOY No. ETD
DA NANG
ETA
VUNG TAU
Remark
1 BIEN DONG STAR BS843S 21-Dec-18 23-Dec-18 TIEN SA-CMIT/TCIT
2 BIEN DONG STAR BS844S 28-Dec-18 30-Dec-18 TIEN SA-CMIT/TCIT
3 HAIAN BELL 062S 31-Dec-18 01-Jan-19 TIEN SA-CMIT/TCIT/SSIT
7. DA NANG to HO CHI MINH      
SQ Vessel VOY No. ETD
DA NANG
ETA
HCM
Remark
1 PHUC KHANH 161S 19-Dec-18 21-Dec-18 TIEN SA - BEN NGHE
2 PHUC HUNG 062S 20-Dec-18 22-Dec-18 TIEN SA - BEN NGHE
3 BIEN DONG STAR BS843S 21-Dec-18 24-Dec-18 TIEN SA-TAN THUAN
4 HAIAN SONG 142S 22-Dec-18 24-Dec-18 TIEN SA-VICT
5 PHUC KHANH 162S 27-Dec-18 29-Dec-18 TIEN SA - BEN NGHE
6 PHUC HUNG 063S 28-Dec-18 30-Dec-18 TIEN SA - BEN NGHE
7 BIEN DONG STAR BS844S 28-Dec-18 31-Dec-18 TIEN SA-TAN THUAN
8 PHUC HUNG 064S 05-Jan-19 07-Jan-19 TIEN SA - BEN NGHE
8. VUNG TAU to HO CHI MINH      
SQ Vessel VOY No. ETD
VUNG TAU
ETA
HCM
Remark
1 VAN HUNG VH842S 22-Dec-18 24-Nov-18 TCIT/CMIT - TAN THUAN
2 HAIAN PARK 149S 22-Dec-18 22-Dec-18 TCIT/CMIT/SSIT - VICT
3 BIEN DONG STAR BS842S 22-Dec-18 23-Dec-18 TCIT/CMIT - TAN THUAN
4 BIEN DONG NAVIGATOR NB835S 24-Dec-18 25-Dec-18 TCIT/CMIT - TAN THUAN
5 HAIAN TIME 144S 25-Dec-18 26-Dec-18 TCIT/CMIT/SSIT - VICT
6 HAIAN PARK 150S 29-Dec-18 29-Dec-18 TCIT/CMIT/SSIT - VICT
7 BIEN DONG STAR BS843S 31-Dec-18 01-Jan-19 TCIT/CMIT - TAN THUAN
8 HAIAN BELL 062S 02-Jan-19 02-Jan-19 TCIT/CMIT/SSIT - VICT
9. HCM to DA NANG      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA
DA NANG
Remark
1 BIEN DONG STAR BS842N 18-Dec-18 21-Dec-18 TAN THUAN - TIEN SA
2 NASICO SKY 005N 20-Dec-18 22-Dec-18 BEN NGHE - TIEN SA
3 NASICO NAVIGATOR 033N 23-Dec-18 25-Dec-18 BEN NGHE - TIEN SA
4 NASICO SKY 005N 23-Dec-18 25-Dec-18 BEN NGHE - TIEN SA
5 M.VSHIP 0340 23-Dec-18 26-Dec-18 BEN NGHE - TIEN SA
6 NASICO NAVIGATOR 033N 24-Dec-18 26-Dec-18 BEN NGHE - TIEN SA
7 VINAFCO 26 0402 25-Dec-18 27-Dec-18 BEN NGHE - TIEN SA
8 HAIAN SONG 142N 25-Dec-18 27-Dec-18 VICT-TIEN SA
9 BIEN DONG STAR BS843N 25-Dec-18 28-Dec-18 TAN THUAN - TIEN SA
10 NASICO SKY 006N 28-Dec-18 30-Dec-18 BEN NGHE - TIEN SA
11 M.VSHIP 0342 01-Jan-19 03-Jan-19 BEN NGHE - TIEN SA
12 BIEN DONG STAR BS844N 01-Jan-19 04-Jan-19 TAN THUAN - TIEN SA
13 VINAFCO 26 0404 03-Jan-19 05-Jan-19 BEN NGHE - TIEN SA
14 HAIAN BELL 062N 04-Jan-19 05-Jan-19 VICT-TIEN SA
15 M.VSHIP 0344 09-Jan-19 11-Jan-19 BEN NGHE - TIEN SA
16 VINAFCO 26 0406 11-Jan-19 14-Jan-19 BEN NGHE - TIEN SA
10. HCM to CUA LO      
SQ Vessel VOY No. ETD
HCM
ETA
CUA LO
Remark
1 VIETSUN PACIFIC V1839N 19-Dec-18 22-Dec-18 BEN NGHE - CUA LO
11. HCM to HP      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA HPH Remark
1 PHUC KHANH 161N 16-Dec-18 19-Dec-18 BEN NGHE - CHUA VE
2 BIEN DONG NAVIGATOR NB834N 19-Dec-18 21-Dec-18 TAN THUAN-TAN VU
3 HAIAN TIME 143N 19-Dec-18 22-Dec-18 VICT - HAP
4 PHUC HUNG 063N 20-Dec-18 23-Dec-18 BEN NGHE - CHUA VE
5 ATLANTIC OCEAN 232N 20-Dec-18 23-Dec-18 BEN NGHE - CHUA VE
6 VIETSUN INTERRITY V340N 21-Dec-18 24-Dec-18 BEN NGHE - TC128
7 VINALINES PIONEER VNP029N 21-Dec-18 24-Dec-18 TAN THUAN-TRANSVINA
8 VINAFCO 28 0252 21-Dec-18 24-Dec-18 BEN NGHE - CHUA VE
9 PHUC KHANH 162N 22-Dec-18 25-Dec-18 BEN NGHE - CHUA VE
10 PHUC HUNG 063N 22-Dec-18 25-Dec-18 BEN NGHE - CHUA VE
11 HAIAN PARK 149N 23-Dec-18 26-Dec-18 VICT - HAP
12 VAN LY V.14N 23-Dec-18 27-Dec-18 BEN NGHE - TC128
13 ATLANTIC OCEAN 232N 24-Dec-18 27-Dec-18 BEN NGHE - CHUA VE
14 PHUC KHANH 162N 24-Dec-18 27-Dec-18 BEN NGHE - CHUA VE
15 BIEN DONG TRADER V808N 25-Dec-18 28-Dec-18 BEN NGHE - TC128
16 BIEN DONG NAVIGATOR NB835N 25-Dec-18 28-Dec-18 TAN THUAN-TAN VU
17 BIEN DONG STAR BS843N 25-Dec-18 29-Dec-18 TAN THUAN-DINH VU
18 HAIAN TIME 144N 27-Dec-18 30-Dec-18 VICT - HAP
19 PHUC HUNG 064N 28-Dec-18 31-Dec-18 BEN NGHE - CHUA VE
20 ATLANTIC OCEAN 233N 28-Dec-18 31-Dec-18 BEN NGHE - CHUA VE
21 VINAFCO 28 0254 29-Dec-18 02-Jan-19 BEN NGHE - CHUA VE
22 HAIAN PARK 150N 30-Dec-18 02-Jan-19 VICT - HAP
23 PHUC HUNG 064N 30-Dec-18 03-Jan-19 BEN NGHE - CHUA VE
24 BIEN DONG NAVIGATOR NB836N 01-Jan-19 04-Jan-19 TAN THUAN-TAN VU
25 HAIAN TIME 145N 02-Jan-19 06-Jan-19 VICT - HAP
26 VINAFCO 28 0256 07-Jan-19 10-Jan-19 BEN NGHE - CHUA VE
12. QUY NHON to DA NANG      
SQ Vessel VOY No. ETD
QUY NHON
ETA
DA NANG
Remark
1 VAN HUNG VH842N 19-Dec-18 21-Dec-18 QUI NHON - TIEN SA
2 BIEN DONG STAR BS842N 26-Dec-18 28-Dec-18 QUI NHON - TIEN SA
13. DA NANG to HP      
SQ Vessel VOY No. ETD
DA NANG
ETA HPH Remark
1 VINAFCO 26 400DH 19-Dec-18 20-Dec-18 TIEN SA-CHUA VE
2 M.VSHIP 340DH 26-Dec-18 27-Dec-18 TIEN SA-CHUA VE
3 VINAFCO 26 402DH 28-Dec-18 29-Dec-18 TIEN SA-CHUA VE
4 HAIAN SONG 142N 28-Dec-18 29-Dec-18 TIEN SA-HAP
5 M.VSHIP 342DH 03-Jan-19 05-Jan-19 TIEN SA-CHUA VE
6 VINAFCO 26 404DH 05-Jan-19 07-Jan-19 TIEN SA-CHUA VE
7 HAIAN BELL 062N 06-Jan-19 07-Jan-19 TIEN SA-HAP
8 M.VSHIP 344DH 12-Jan-19 13-Jan-19 TIEN SA-CHUA VE
9 VINAFCO 26 406DH 14-Jan-19 15-Jan-19 TIEN SA-CHUA VE
14. DA NANG to CUA LO      
SQ Vessel VOY No. ETD
DA NANG
ETA
CUA LO
Remark
1 NASICO NAVIGATOR 032N 19-Dec-18 20-Dec-18 TIEN SA - CUA LO
2 NASICO SKY 005N 26-Dec-18 27-Dec-18 TIEN SA - CUA LO
3 NASICO NAVIGATOR 033N 27-Dec-18 28-Dec-18 TIEN SA - CUA LO
15. CUA LO to HP      
SQ Vessel VOY No. ETD
CUA LO
ETA HPH Remark
1 VIETSUN PACIFIC V1837N 06-Dec-18 07-Dec-18  CUA LO - TC128
2 VIETSUN PACIFIC V1838N 14-Dec-18 15-Dec-18  CUA LO - TC128

Tác giả bài viết: Phan Kim (Ms)

Nguồn tin: Viet Logistics / Shipping Dept:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Theo bạn có nên tách phí THC khỏi cước biển hay không?

Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay5,425
  • Tháng hiện tại278,025
  • Tổng lượt truy cập21,037,450
 
Skype-logo
Skype-logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây