LỊCH TÀU NỘI ĐỊA THÁNG 01 NĂM 2019 (Cập nhật ngày 08.01.2019)

Thứ ba - 08/01/2019 08:28
HẢI PHÒNG - CỬA LÒ - ĐÀ NẴNG - QUY NHƠN - VŨNG TÀU - HCM
Với hơn 150 chuyến / tháng chạy 15 tuyến nội địa, thông tin liên hệ đề nghị Quý vị gọi Tel: 0225.6285396 ( Ms.Trang )
1. HAI PHONG to CUA LO      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA
CUA LO
Remark
1 VIETSUN PACIFIC V1901S 05-Jan-19 06-Jan-19 TC128 - CUA LO 
2 PHUC HUNG 064S 07-Jan-19 08-Jan-19 CHUA VE - CUA LO
3 VIETSUN INTEGRITY V401S 08-Jan-19 08-Jan-19 TC128 - CUA LO 
4 VIETSUN FORTUNE V1502S 10-Jan-19 10-Jan-19 TC128 - CUA LO 
5 PHUC KHANH 166S 12-Jan-19 12-Jan-19 CHUA VE - CUA LO
6 PHUC HUNG 065S 15-Jan-19 16-Jan-19 CHUA VE - CUA LO
7 VIETSUN INTEGRITY V402S 16-Jan-19 16-Jan-19 TC128 - CUA LO 
8 VIETSUN FORTUNE V1503S 19-Jan-19 19-Jan-19 TC128 - CUA LO 
9 PHUC HUNG 066S 23-Jan-19 24-Jan-19 CHUA VE - CUA LO
10 VIETSUN INTEGRITY V403S 24-Jan-19 25-Jan-19 TC128 - CUA LO 
11 VIETSUN FORTUNE V1504S 27-Jan-19 28-Jan-19 TC128 - CUA LO 
12 ATLANTIC OCEAN 236S 28-Jan-19 29-Jan-19 CHUA VE - CUA LO
13 PHUC HUNG 067S 31-Jan-19 01-Feb-19 CHUA VE - CUA LO
14 ATLANTIC OCEAN 237S 10-Feb-19 10-Feb-19 CHUA VE - CUA LO
15 PHUC KHANH 168S 20-Feb-19 20-Feb-19 CHUA VE - CUA LO
16 PHUC KHANH 169S 27-Feb-19 28-Feb-19 CHUA VE - CUA LO
2. HAI PHONG to DA NANG      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA
DA NANG
Remark
1 PHUC KHANH 163S 08-Jan-19 09-Jan-19 CHUA VE - TIEN SA
2 VINAFCO28 257DS 10-Jan-19 11-Jan-19 CHUA VE - TIEN SA
3 VINAFCO 28 0257 11-Jan-19 12-Jan-19 CHUA VE - TIEN SA
4 PHUC KHANH 164S 16-Jan-19 17-Jan-19 CHUA VE - TIEN SA
5 PHUC KHANH 165S 24-Jan-19 25-Jan-19 CHUA VE - TIEN SA
6 ATLANTIC OCEAN 238S 17-Feb-19 18-Feb-19 CHUA VE - TIEN SA
3. HAI PHONG to VUNG TAU      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA
VUNG TAU
Remark
1 BIEN DONG NAVIGATOR NB901S 05-Jan-19 07-Jan-19 TAN VU-CMIT/TCIT
2 HAIAN PARK 151S 06-Jan-19 08-Jan-19 HAP-TCIT/CMIT/SSIT
3 HAIAN TIME 146S 09-Jan-19 11-Jan-19 HAP-TCIT/CMIT/SSIT
4 BIEN DONG NAVIGATOR NB902S 12-Jan-19 14-Jan-19 TAN VU-CMIT/TCIT
5 HAIAN BELL 063S 13-Jan-19 15-Jan-19 HAP-TCIT/CMIT/SSIT
6 HAIAN TIME 147S 17-Jan-19 19-Jan-19 HAP-TCIT/CMIT/SSIT
7 VINALINES DIAMOMD VD902S 19-Jan-19 21-Jan-19 TAN VU-CMIT/TCIT
8 HAIAN BELL 064S 20-Jan-19 22-Jan-19 HAP-TCIT/CMIT/SSIT
9 HAIAN TIME 148S 24-Jan-19 26-Jan-19 HAP-TCIT/CMIT/SSIT
10 HAIAN BELL 065S 27-Jan-19 29-Jan-19 HAP-TCIT/CMIT/SSIT
11 HAIAN TIME 149S 31-Jan-19 02-Feb-19 HAP-TCIT/CMIT/SSIT
12 HAIAN BELL 066S 03-Feb-19 05-Feb-19 HAP-TCIT/CMIT/SSIT
4. HAI PHONG to HO CHI MINH      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA HCM Remark
1 TAN CANG FOUNDATION 1901S 05-Jan-19 08-Jan-19 TC128-TCHP
2 ATLANTIC OCEAN 233S 05-Jan-19 08-Jan-19 CHUA VE-BEN NGHE
3 BIEN DONG TRADER V908S 06-Jan-19 09-Jan-19 TC128-BEN NGHE
4 TAN CANG GLORY 1901S 06-Jan-19 09-Jan-19 TC128-TCHP
5 TAN CANG VICTORY 1902S 09-Jan-19 12-Jan-19 TC189-TCHP
6 TAN CANG PIONEER 1902S 12-Jan-19 14-Jan-19 TC189-TCHP
7 TAN CANG FOUNDATION 1902S 12-Jan-19 15-Jan-19 TC128-TCHP
8 ATLANTIC OCEAN 234S 13-Jan-19 15-Jan-19 CHUA VE-BEN NGHE
9 BIEN DONG TRADER V909S 14-Jan-19 16-Jan-19 TC128-BEN NGHE
10 VIETSUN PACIFIC V1902S 15-Jan-19 18-Jan-19 TC128-BEN NGHE
11 TAN CANG VICTORY 1903S 16-Jan-19 19-Jan-19 TC189-TCHP
12 TAN CANG GLORY 1903S 18-Jan-19 21-Jan-19 TC189-TCHP
13 TAN CANG PIONEER 1903S 19-Jan-19 21-Jan-19 TC128-TCHP
14 ATLANTIC OCEAN 235S 20-Jan-19 21-Jan-19 CHUA VE-BEN NGHE
15 TAN CANG FOUNDATION 1903S 20-Jan-19 23-Jan-19 TC189-TCHP
16 BIEN DONG TRADER V910S 21-Jan-19 24-Jan-19 TC128-BEN NGHE
17 VIETSUN PACIFIC V1903S 23-Jan-19 26-Jan-19 TC128-BEN NGHE
18 TAN CANG VICTORY 1904S 23-Jan-19 26-Jan-19 TC189-TCHP
19 TAN CANG GLORY 1903S 25-Jan-19 28-Jan-19 TC189-TCHP
20 TAN CANG PIONEER 1904S 26-Jan-19 28-Jan-19 TC128-TCHP
21 BIEN DONG TRADER V911S 29-Jan-19 01-Feb-19 TC128-BEN NGHE
22 ATLANTIC OCEAN 239S 25-Feb-19 28-Feb-19 CHUA VE-BEN NGHE
5. CUA LO to HO CHI MINH      
SQ Vessel VOY No. ETD
CUA LO
ETA
HCM
Remark
1 VIETSUN PACIFIC V1901S 07-Jan-19 09-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
2 PHUC HUNG 064S 08-Jan-19 10-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
3 VIETSUN INTEGRITY V401S 09-Jan-19 11-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
4 NASICO NAVIGATOR 034S 09-Jan-19 12-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
5 VIETSUN FORTUNE V1502S 11-Jan-19 14-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
6 NASICO SKY 005S 13-Jan-19 15-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
7 PHUC HUNG 065S 16-Jan-19 19-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
8 VIETSUN INTEGRITY V402S 17-Jan-19 19-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
9 NASICO NAVIGATOR 035S 17-Jan-19 20-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
10 VIETSUN FORTUNE V1503S 20-Jan-19 22-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
11 PHUC HUNG 066S 24-Jan-19 27-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
12 NASICO NAVIGATOR 036S 25-Jan-19 28-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
13 VIETSUN INTEGRITY V403S 26-Jan-19 28-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
14 VIETSUN FORTUNE V1504S 28-Jan-19 31-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
15 ATLANTIC OCEAN 236S 29-Jan-19 31-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
16 PHUC HUNG 067S 02-Feb-19 04-Feb-19  CUA LO - BEN NGHE
17 NASICO NAVIGATOR 037S 02-Feb-19 05-Feb-19  CUA LO - BEN NGHE
18 ATLANTIC OCEAN 237S 10-Feb-19 16-Feb-19  CUA LO - BEN NGHE
19 PHUC KHANH 166S 13-Feb-19 15-Feb-19  CUA LO - BEN NGHE
20 PHUC KHANH 168S 20-Feb-19 23-Feb-19  CUA LO - BEN NGHE
21 PHUC KHANH 169S 28-Feb-19 02-Mar-19  CUA LO - BEN NGHE
6. DA NANG to VUNG TAU      
SQ Vessel VOY No. ETD
DA NANG
ETA
VUNG TAU
Remark
1 VAN HUNG VH901S 08-Jan-19 10-Jan-19 TIEN SA - CMIT/TCIT
2 VAN HUNG VH902S 18-Jan-19 20-Jan-19 TIEN SA - CMIT/TCIT
3 VAN HUNG VH903S 25-Jan-19 27-Jan-19 TIEN SA - CMIT/TCIT
7. DA NANG to HO CHI MINH      
SQ Vessel VOY No. ETD
DA NANG
ETA
HCM
Remark
1 PHUC HUNG 064S 05-Jan-19 07-Jan-19 TIEN SA - BEN NGHE
2 PHUC KHANH 163S 10-Jan-19 11-Jan-19 TIEN SA - BEN NGHE
3 PHUC KHANH 164S 17-Jan-19 19-Jan-19 TIEN SA - BEN NGHE
4 PHUC KHANH 165S 25-Jan-19 27-Jan-19 TIEN SA - BEN NGHE
5 ATLANTIC OCEAN 238S 19-Feb-19 20-Feb-19 TIEN SA - BEN NGHE
8. VUNG TAU to HO CHI MINH      
SQ Vessel VOY No. ETD
VUNG TAU
ETA
HCM
Remark
1 VAN HUNG VH901S 10-Jan-19 11-Jan-19 CMIT/TCIT-TAN THUAN
2 VAN HUNG VH902S 20-Jan-19 21-Jan-19 CMIT/TCIT-TAN THUAN
3 VAN HUNG VH903S 27-Jan-19 28-Jan-19 CMIT/TCIT-TAN THUAN
9. HCM to DA NANG      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA
DA NANG
Remark
1 HAIAN BELL 062N 04-Jan-19 05-Jan-19 VICT-TIEN SA
2 NASICO NAVIGATOR 034N 04-Jan-19 07-Jan-19 BEN NGHE - TIEN SA
3 NASICO SKY 005N 08-Jan-19 11-Jan-19 BEN NGHE - TIEN SA
4 M.VSHIP 0344 09-Jan-19 11-Jan-19 BEN NGHE - TIEN SA
5 VINAFCO 26 0406 11-Jan-19 14-Jan-19 BEN NGHE - TIEN SA
6 NASICO NAVIGATOR 035N 13-Jan-19 15-Jan-19 BEN NGHE - TIEN SA
7 NASICO NAVIGATOR 036N 21-Jan-19 23-Jan-19 BEN NGHE - TIEN SA
8 NASICO NAVIGATOR 037N 29-Jan-19 31-Jan-19 BEN NGHE - TIEN SA
10. HCM to CUA LO      
SQ Vessel VOY No. ETD
HCM
ETA
CUA LO
Remark
1 VIETSUN PACIFIC V1902N 10-Jan-19 13-Jan-19 BEN NGHE - CUA LO
2 VIETSUN PACIFIC V1903N 18-Jan-19 21-Jan-19 BEN NGHE - CUA LO
11. HCM to HP      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA HPH Remark
1 PHUC KHANH 163N 04-Jan-19 07-Jan-19 BEN NGHE - CHUA VE
2 TAN CANG VICTORY 1901N 05-Jan-19 09-Jan-19 TCHP-TC189
3 VIETSUN FORTUNE V1502N 06-Jan-19 09-Jan-19 BEN NGHE - TC128
4 VINAFCO 28 0256 07-Jan-19 10-Jan-19 BEN NGHE - CHUA VE
5 TAN CANG PIONEER 1901N 08-Jan-19 11-Jan-19 TCHP-TC189
6 ATLANTIC OCEAN 234N 08-Jan-19 12-Jan-19 BEN NGHE - CHUA VE
7 TAN CANG FOUNDATION 1901N 09-Jan-19 12-Jan-19 TCHP-TC128
8 BIENDONG TRADER V909N 09-Jan-19 13-Jan-19 BEN NGHE - TC128
9 TAN CANG GLORY 1901N 10-Jan-19 13-Jan-19 TCHP-TC189
10 PHUC HUNG 065N 11-Jan-19 14-Jan-19 BEN NGHE - CHUA VE
11 VIETSUN INTEGRITY V402N 12-Jan-19 15-Jan-19 BEN NGHE - TC128
12 PHUC KHANH 164N 12-Jan-19 15-Jan-19 BEN NGHE - CHUA VE
13 TAN CANG VICTORY 1902N 13-Jan-19 16-Jan-19 TCHP-TC189
14 VIETSUN FORTUNE V1503N 14-Jan-19 18-Jan-19 BEN NGHE - TC128
15 TAN CANG PIONEER 1902N 15-Jan-19 18-Jan-19 TCHP-TC128
16 TAN CANG FOUNDATION 1902N 16-Jan-19 19-Jan-19 TCHP-TC189
17 ATLANTIC OCEAN 235N 16-Jan-19 20-Jan-19 BEN NGHE - CHUA VE
18 BIENDONG TRADER V910N 17-Jan-19 20-Jan-19 BEN NGHE - TC128
19 TAN CANG VICTORY 1903N 19-Jan-19 22-Jan-19 TCHP-TC189
20 PHUC HUNG 066N 19-Jan-19 23-Jan-19 BEN NGHE - CHUA VE
21 VIETSUN INTEGRITY V403N 20-Jan-19 23-Jan-19 BEN NGHE - TC128
22 PHUC KHANH 165N 20-Jan-19 23-Jan-19 BEN NGHE - CHUA VE
23 TAN CANG GLORY 1903N 22-Jan-19 25-Jan-19 TCHP-TC189
24 TAN CANG PIONEER 1903N 22-Jan-19 25-Jan-19 TCHP-TC128
25 VIETSUN FORTUNE V1504N 23-Jan-19 26-Jan-19 BEN NGHE - TC128
26 TAN CANG FOUNDATION 1903N 23-Jan-19 27-Jan-19 TCHP-TC189
27 ATLANTIC OCEAN 236N 24-Jan-19 27-Jan-19 BEN NGHE - CHUA VE
28 BIENDONG TRADER V911N 25-Jan-19 28-Jan-19 BEN NGHE - TC128
29 TAN CANG VICTORY 1904N 26-Jan-19 29-Jan-19 TCHP-TC189
30 PHUC HUNG 067N 27-Jan-19 31-Jan-19 BEN NGHE - CHUA VE
31 PHUC KHANH 166N 28-Jan-19 31-Jan-19 BEN NGHE - CHUA VE
32 TAN CANG GLORY 1903N 29-Jan-19 01-Feb-19 TCHP-TC189
33 TAN CANG PIONEER 1904N 29-Jan-19 01-Feb-19 TCHP-TC128
34 ATLANTIC OCEAN 237N 01-Feb-19 04-Feb-19 BEN NGHE - CHUA VE
35 NASICO NAVIGATOR 038N 10-Feb-19 12-Feb-19 BEN NGHE - CHUA VE
36 ATLANTIC OCEAN 238N 13-Feb-19 16-Feb-19 BEN NGHE - CHUA VE
37 PHUC KHANH 168N 16-Feb-19 19-Feb-19 BEN NGHE - CHUA VE
38 ATLANTIC OCEAN 239N 21-Feb-19 25-Feb-19 BEN NGHE - CHUA VE
39 PHUC KHANH 169N 23-Feb-19 26-Feb-19 BEN NGHE - CHUA VE
12. QUY NHON to DA NANG      
SQ Vessel VOY No. ETD
QUY NHON
ETA
DA NANG
Remark
1 VAN HUNG VH901N 12-Jan-19 14-Jan-19 QUI NHON-TIEN SA
2 VAN HUNG VH902N 19-Jan-19 21-Jan-19 QUI NHON-TIEN SA
3 VAN HUNG VH903N 26-Jan-19 28-Jan-19 QUI NHON-TIEN SA
4 VAN HUNG VH904N 02-Feb-19 04-Feb-19 QUI NHON-TIEN SA
13. DA NANG to HP      
SQ Vessel VOY No. ETD
DA NANG
ETA HPH Remark
1 VINAFCO 26 404DH 05-Jan-19 07-Jan-19 TIEN SA-CHUA VE
2 HAIAN BELL 062N 06-Jan-19 07-Jan-19 TIEN SA-HAP
3 M.VSHIP 344DH 12-Jan-19 13-Jan-19 TIEN SA-CHUA VE
4 VINAFCO 26 406DH 14-Jan-19 15-Jan-19 TIEN SA-CHUA VE
14. DA NANG to CUA LO      
SQ Vessel VOY No. ETD
DA NANG
ETA
CUA LO
Remark
1 NASICO NAVIGATOR 034N 07-Jan-19 08-Jan-19 TIEN SA - CUA LO
2 NASICO SKY 005N 12-Jan-19 13-Jan-19 TIEN SA - CUA LO
3 NASICO NAVIGATOR 035N 15-Jan-19 16-Jan-19 TIEN SA - CUA LO
4 NASICO NAVIGATOR 036N 24-Jan-19 25-Jan-19 TIEN SA - CUA LO
5 NASICO NAVIGATOR 037N 01-Feb-19 02-Feb-19 TIEN SA - CUA LO
15. CUA LO to HP      
SQ Vessel VOY No. ETD
CUA LO
ETA HPH Remark
1 VIETSUN PACIFIC V1902N 13-Jan-19 14-Jan-19  CUA LO - TC128
2 VIETSUN PACIFIC V1903N 22-Jan-19 22-Jan-19  CUA LO - TC128

Tác giả bài viết: Phan Kim (Ms)

Nguồn tin: Viet Logistics / Shipping Dept.,

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Theo bạn có nên tách phí THC khỏi cước biển hay không?

Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay1,575
  • Tháng hiện tại274,175
  • Tổng lượt truy cập21,033,600
 
Skype-logo
Skype-logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây