LỊCH TÀU NỘI ĐỊA THÁNG 11 NĂM 2017

Thứ năm - 02/11/2017 12:45
HẢI PHÒNG - THANH HÓA - CỬA LÒ - ĐÀ NẴNG - QUY NHƠN - VŨNG TÀU - HCM
( Có gì chưa rõ đề nghị Quý vị gọi Tel: 0225.6285396 hoặc Hotline: 094.799.1368 )
Container 20'DC đóng hàng bách hóa
Container 20'DC đóng hàng bách hóa
 
1. HAI PHONG to THANH HOA      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA CUA LO Remark
1. ALT OCEAN 186N 05-Nov-17 06-Nov-17 CHUA VE - PTSC
2. ALT OCEAN 187N 13-Nov-17 14-Nov-17 CHUA VE - PTSC
3. ALT OCEAN 188N 21-Nov-17 21-Nov-17 CHUA VE - PTSC
           
2. HAI PHONG to CUA LO      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA CUA LO Remark
1. PHUC HUNG 017S 02-Nov-17 03-Nov-17 CHUA VE - CUA LO
2. VS FORTUNE 1332S 06-Nov-17 07-Nov-17 TC 128 - CUA LO
3. VS INTEGRITY 236S 08-Nov-17 08-Nov-17 TC 128 - CUA LO
4. TRUONG HAI STAR 3 003S 08-Nov-17 08-Nov-17 CHUA VE - CUA LO
5. PHUC HUNG 018S 11-Nov-17 12-Nov-17 CHUA VE - CUA LO
6. VS FORTUNE 1333S 14-Nov-17 15-Nov-17 TC 128 - CUA LO
7. VS INTEGRITY 237S 16-Nov-17 16-Nov-17 TC 128 - CUA LO
8. TRUONG HAI STAR 3 004S 16-Nov-17 17-Nov-17 CHUA VE - CUA LO
9. PHUC HUNG 019S 20-Nov-17 21-Nov-17 CHUA VE - CUA LO
10. VS FORTUNE 1334S 23-Nov-17 24-Nov-17 TC 128 - CUA LO
11. VS INTEGRITY 238S 24-Nov-17 25-Nov-17 TC 128 - CUA LO
           
3. HAI PHONG to DA NANG      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA DANANG Remark
1. VINAFCO 28 165DS 07-Nov-17 09-Nov-17 CHUA VE - TIEN SA
2. TRUONG HAI STAR 3 003S 08-Nov-17 10-Nov-17 CHUA VE - TIEN SA
3. VINAFCO 28 167DS 15-Nov-17 17-Nov-17 CHUA VE - TIEN SA
4. TRUONG HAI STAR 3 004S 16-Nov-17 18-Nov-17 CHUA VE - TIEN SA
           
4. HAI PHONG to QUY NHON      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA QUYNHON Remark
1. Chạy theo lộ trình HP->HCM-> Quy Nhơn
2. Nếu hàng hóa có khối lượng lớn book > 1.000T/chuyến sẽ được tàu chạy thẳng  
           
5. HAI PHONG to VUNG TAU (CAI MEP)    
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA VUNGTAU Remark
1. BD FREIGHTER FT729S 02-Nov-17 05-Nov-17 TAN VU
2. BD TRADER VT731S 09-Nov-17 12-Nov-17 TAN VU
3. VAN LY VL731S 16-Nov-17 19-Nov-17 TAN VU
4. BD TRADER VT732S 23-Nov-17 26-Nov-17 TAN VU
5. VAN HUNG VH730S 30-Nov-17 03-Dec-17 TAN VU
6. BD TRADER VT733S 07-Dec-17 10-Dec-17 TAN VU
7. BD FREIGHTER FT733S 14-Dec-17 17-Dec-17 TAN VU
8. BD TRADER VT734S 21-Dec-17 24-Dec-17 TAN VU
9. VAN LY VL735S 28-Dec-17 31-Dec-17 TAN VU
           
6. HAI PHONG to HCM      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA HCM Remark
1. TC FOUNDATION 1731S 01-Nov-17 04-Nov-17 TC 189 - DTV
2. TC PIONEER 1736SM 02-Nov-17 04-Nov-17 TC 128 - VICT
3 TC GLORY 1735S 02-Nov-17 05-Nov-17 TC 128 - VICT
4 VAN LY VL730S 02-Nov-17 05-Nov-17 TAN VU - CAT LAI
5 VAN LY VL730S 02-Nov-17 06-Nov-17 TAN VU - BEN NGHE
6 BD FREIGHTER FT729S 02-Nov-17 06-Nov-17 TAN VU - BEN NGHE
7 PHUC HUNG 017S 02-Nov-17 06-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
8 BD MARINER 1704SM 03-Nov-17 06-Nov-17 TC 128 - VICT
9 TC VICTORY 1736S 05-Nov-17 08-Nov-17 TC 128 - DTV
10 ALT OCEAN 186N 05-Nov-17 09-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
11 VS FORTUNE 1332S 06-Nov-17 10-Nov-17 TC 128 - KHANH HOI
12 VS INTEGRITY 236S 08-Nov-17 11-Nov-17 TC 128 - KHANH HOI
13 TC PIONEER 1737SM 08-Nov-17 11-Nov-17 TC 189 - VICT
14 TRUONG HAI STAR 3 003S 08-Nov-17 12-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
15 TC FOUNDATION 1732S 09-Nov-17 12-Nov-17 TC 189 - DTV
16 HAIAN SONG 113S 09-Nov-17 12-Nov-17 TC 128 - VICT
17 BD TRADER VT731S 09-Nov-17 13-Nov-17 TAN VU - CAT LAI
18 BD MARINER 1705SM 10-Nov-17 13-Nov-17 TC 128 - VICT
19 PHUC HUNG 018S 11-Nov-17 14-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
20 TC VICTORY 1737S 12-Nov-17 15-Nov-17 TC 128 - DTV
21 ALT OCEAN 187N 13-Nov-17 16-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
22 VS FORTUNE 1333S 14-Nov-17 18-Nov-17 TC 128 - KHANH HOI
23 TC PIONEER 1738SM 15-Nov-17 18-Nov-17 TC 189 - VICT
24 TC FOUNDATION 1733S 16-Nov-17 19-Nov-17 TC 189 - DTV
25 TC GLORY 1736SM 16-Nov-17 19-Nov-17 TC 128 - VICT
26 VAN HUNG VH729S 16-Nov-17 19-Nov-17 TAN VU - CAT LAI
27 VAN HUNG VH729S 16-Nov-17 20-Nov-17 TAN VU - BEN NGHE
28 VS INTEGRITY 237S 16-Nov-17 20-Nov-17 TC 128 - KHANH HOI
29 VAN LY VL731S 16-Nov-17 20-Nov-17 TAN VU - BEN NGHE
30 TRUONG HAI STAR 3 004S 16-Nov-17 20-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
31 BD MARINER 1706S 17-Nov-17 20-Nov-17 TC 128 - VICT
32 TC VICTORY 1738S 19-Nov-17 22-Nov-17 TC 128 - DTV
33 PHUC HUNG 019S 20-Nov-17 23-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
34 ALT OCEAN 188N 21-Nov-17 24-Nov-17 CHUA VE - BEN NGHE
35 TC PIONEER 1739S 22-Nov-17 25-Nov-17 TC 128 - VICT
36 VS FORTUNE 1334S 23-Nov-17 27-Nov-17 TC 128 - KHANH HOI
37 BD TRADER VT732S 23-Nov-17 27-Nov-17 TAN VU - CAT LAI
38 VS INTEGRITY 238S 24-Nov-17 28-Nov-17 TC 128 - KHANH HOI
39 BD FREIGHTER FT732S 30-Nov-17 03-Dec-17 TAN VU - CAT LAI
40 BD FREIGHTER FT732S 30-Nov-17 04-Dec-17 TAN VU - BEN NGHE
41 VAN HUNG VH730S 30-Nov-17 04-Dec-17 TAN VU - BEN NGHE
42 BD TRADER VT733S 07-Dec-17 11-Dec-17 TAN VU - CAT LAI
43 VAN LY VL734S 14-Dec-17 17-Dec-17 TAN VU - CAT LAI
44 VAN LY VL734S 14-Dec-17 18-Dec-17 TAN VU - BEN NGHE
45 BD FREIGHTER FT733S 14-Dec-17 18-Dec-17 TAN VU - BEN NGHE
46 BD TRADER VT734S 21-Dec-17 25-Dec-17 TAN VU - CAT LAI
47 VAN HUNG VH733S 28-Dec-17 31-Dec-17 TAN VU - CAT LAI
48 VAN HUNG VH733S 28-Dec-17 01-Jan-18 TAN VU - BEN NGHE
           
7. HCM to QUY NHON      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA Q.NHON Remark
1. BD FREIGHTER FT729N 07-Nov-17 09-Nov-17 BEN NGHE
2. BD FREIGHTER FT730N 14-Nov-17 16-Nov-17 BEN NGHE
3. VAN LY VL731N 21-Nov-17 23-Nov-17 BEN NGHE
4. VAN LY VL732N 28-Nov-17 30-Nov-17 BEN NGHE
5. VAN HUNG VH730N 05-Dec-17 07-Dec-17 BEN NGHE
6. VAN HUNG VH731N 12-Dec-17 14-Dec-17 BEN NGHE
7. BD FREIGHTER FT733N 19-Dec-17 21-Dec-17 BEN NGHE
8. BD FREIGHTER FT734N 26-Dec-17 28-Dec-17 BEN NGHE
           
8. HCM to DA NANG      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA DANANG Remark
1. VINA DIAMOND N207 03-Nov-17 06-Nov-17 TAN THUAN
2. BD FREIGHTER FT729N 07-Nov-17 11-Nov-17 BEN NGHE
3. PHUC HUNG 018N 07-Nov-17 09-Nov-17 BEN NGHE
4. VAN HUNG VH728N 09-Nov-17 12-Nov-17 BEN NGHE
5. VINA DIAMOND N208 11-Nov-17 14-Nov-17 TAN THUAN
6. BD FREIGHTER FT730N 14-Nov-17 18-Nov-17 BEN NGHE
7. PHUC HUNG 019N 15-Nov-17 18-Nov-17 BEN NGHE
8. VINA DIAMOND N209 19-Nov-17 22-Nov-17 TAN THUAN
9. VAN LY VL731N 21-Nov-17 25-Nov-17 BEN NGHE
10. BD FREIGHTER FT731N 23-Nov-17 26-Nov-17 BEN NGHE
11. VAN LY VL732N 28-Nov-17 02-Dec-17 BEN NGHE
12. VAN HUNG VH730N 05-Dec-17 09-Dec-17 BEN NGHE
13. VAN LY VL733N 07-Dec-17 10-Dec-17 BEN NGHE
14. VAN HUNG VH731N 12-Dec-17 16-Dec-17 BEN NGHE
15. BD FREIGHTER FT733N 19-Dec-17 23-Dec-17 BEN NGHE
16. VAN HUNG VH732N 21-Dec-17 24-Dec-17 BEN NGHE
17. BD FREIGHTER FT734N 26-Dec-17 30-Dec-17 BEN NGHE
           
9. HCM to HAI PHONG      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA HAI PHONG Remark
1. VS FORTUNE 1332N 02-Nov-17 05-Nov-17 KHANH HOI - TC 128
2. TC VICTORY 1735N 02-Nov-17 05-Nov-17 DTV - TC 128
3. VINA DIAMOND N207 03-Nov-17 07-Nov-17 TAN THUAN - TAN VU
4. TRUONG HAI STAR 3 003N 04-Nov-17 07-Nov-17 BEN NGHE - CHUA VE
5. VS INTEGRITY 236N 04-Nov-17 07-Nov-17 KHANH HOI - TC 128
6. TC FOUNDATION 1732N 05-Nov-17 08-Nov-17 DTV - TC 189
7. TC PIONEER 1736N 05-Nov-17 08-Nov-17 VICT - TC 189
8. HAIAN TIME 092N 05-Nov-17 08-Nov-17 VICT - TC 128
9. BD TRADER VT730N 05-Nov-17 09-Nov-17 CAT LAI - TAN VU
10. BD MARINER 1704N 07-Nov-17 10-Nov-17 VICT - TC 128
11. PHUC HUNG 018N 07-Nov-17 11-Nov-17 BEN NGHE - CHUA VE
12. ALT OCEAN 187N 09-Nov-17 12-Nov-17 BEN NGHE - CHUA VE
13. VAN HUNG VH728N 09-Nov-17 14-Nov-17 BEN NGHE - TAN VU
14. VS FORTUNE 1333N 10-Nov-17 14-Nov-17 KHANH HOI - TC 128
15. TC PIONEER 1737N 11-Nov-17 14-Nov-17 VICT - TC 189
16. VAN LY VL730N 11-Nov-17 15-Nov-17 CAT LAI - TAN VU
17. VINA DIAMOND N208 11-Nov-17 15-Nov-17 TAN THUAN - TAN VU
18. VAN LY VL730N 12-Nov-17 15-Nov-17 BEN NGHE - TAN VU
19. VS INTEGRITY 237N 12-Nov-17 15-Nov-17 KHANH HOI - TC 128
20. TC GLORY 1736N 12-Nov-17 15-Nov-17 VICT - TC 128
21. TC FOUNDATION 1733N 12-Nov-17 16-Nov-17 DTV - TC 189
22. TRUONG HAI STAR 3 004N 13-Nov-17 16-Nov-17 BEN NGHE - CHUA VE
23. PHUC HUNG 019N 15-Nov-17 19-Nov-17 BEN NGHE - CHUA VE
24. TC VICTORY 1737N 16-Nov-17 19-Nov-17 DTV - TC 128
25. ALT OCEAN 188N 17-Nov-17 20-Nov-17 BEN NGHE - CHUA VE
26. TC PIONEER 1738N 18-Nov-17 21-Nov-17 VICT - TC 189
27. BD TRADER VT731N 18-Nov-17 22-Nov-17 CAT LAI - TAN VU
28. VS FORTUNE 1334N 19-Nov-17 22-Nov-17 KHANH HOI - TC 128
29. HAIAN SONG 113N 19-Nov-17 22-Nov-17 VICT - TC 128
30. TC GLORY 1737N 19-Nov-17 22-Nov-17 VICT - TC 128
31. VINA DIAMOND N209 19-Nov-17 23-Nov-17 TAN THUAN - TAN VU
32. TC FOUNDATION 1734N 20-Nov-17 23-Nov-17 DTV - TC 189
33. VS INTEGRITY 238N 21-Nov-17 24-Nov-17 KHANH HOI - TC 128
34. TC VICTORY 1738N 23-Nov-17 26-Nov-17 DTV - TC 128
35. BD FREIGHTER FT731N 23-Nov-17 28-Nov-17 BEN NGHE - TAN VU
36. TC PIONEER 1739N 25-Nov-17 28-Nov-17 VICT - TC 128
37. VAN HUNG VH729N 25-Nov-17 29-Nov-17 CAT LAI - TAN VU
38. VAN HUNG VH729N 26-Nov-17 29-Nov-17 BEN NGHE - TAN VU
39. BD TRADER VT732N 02-Dec-17 06-Dec-17 CAT LAI - TAN VU
40. VAN LY VL733N 07-Dec-47 12-Dec-47 BEN NGHE - TAN VU
41. BD FREIGHTER FT732N 09-Dec-17 13-Dec-17 CAT LAI - TAN VU
42. BD FREIGHTER FT732N 10-Dec-17 13-Dec-17 BEN NGHE - TAN VU
43. BD TRADER VT733N 16-Dec-17 20-Dec-17 CAT LAI - TAN VU
44. VAN HUNG VH732N 21-Dec-17 26-Dec-17 BEN NGHE - TAN VU
45. VAN LY VL734N 23-Dec-17 27-Dec-17 CAT LAI - TAN VU
46. VAN LY VL734N 24-Dec-17 27-Dec-17 BEN NGHE - TAN VU

Nguồn tin: Viet Logistics / HP Sales Dept

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://vietlogitics.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Theo bạn có nên tách phí THC khỏi cước biển hay không?

Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay7,450
  • Tháng hiện tại324,200
  • Tổng lượt truy cập23,241,975
 
Skype-logo
Skype-logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây