LỊCH TÀU NỘI ĐỊA THÁNG 11 NĂM 2018 ( Cập nhật ngày 22.11.2018 )

Thứ bảy - 24/11/2018 08:55
HẢI PHÒNG - CỬA LÒ - ĐÀ NẴNG - QUY NHƠN - VŨNG TÀU - HCM
Với hơn 150 chuyến / tháng chạy 15 tuyến nội địa, thông tin liên hệ đề nghị Quý vị gọi Tel: 0225.6285396 , DTDĐ : 0902025976 (Ms.Kim )
LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA CÁC TUYẾN (Update: 22.11.2018)
1. HAI PHONG to CUA LO        
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA
NGHE AN
Remark
1 VIETSUN INTERRITY V336S 22-Nov-18 22-Nov-18 CHUA VE - CUA LO
2 PHUC KHANH 158S 23-Nov-18 23-Nov-18 CHUA VE - CUA LO
3 BIEN DONG TRADER V804S 25-Nov-18 26-Nov-18 TC128 - CUA LO 
4 PHUC HUNG 060S 27-Nov-18 27-Nov-18 CHUA VE - CUA LO
5 BIEN DONG TRADER V804S 27-Nov-18 27-Nov-18 CHUA VE - CUA LO
6 VIETSUN INTERRITY V337S 29-Nov-18 29-Nov-18 TC128 - CUA LO 
7 PHUC KHANH 159S 30-Nov-18 01-Dec-18 CHUA VE - CUA LO
8 VIETSUN INTERRITY V337S 30-Nov-18 01-Dec-18 TC128 - CUA LO 
9 BIEN DONG TRADER V805S 05-Dec-18 05-Dec-18 TC128 - CUA LO 
10 PHUC HUNG 061S 05-Dec-18 06-Dec-18 CHUA VE - CUA LO
11 VIETSUN INTERRITY V338S 09-Dec-18 09-Dec-18 TC128 - CUA LO 
12 BIEN DONG TRADER V806S 13-Dec-18 13-Dec-18 TC128 - CUA LO 
13 PHUC HUNG 062S 13-Dec-18 14-Dec-18 CHUA VE - CUA LO
14 VIETSUN INTERRITY V339S 17-Dec-18 17-Dec-18 TC128 - CUA LO 
15 BIEN DONG TRADER V807S 21-Dec-18 21-Dec-18 TC128 - CUA LO 
16 VIETSUN INTERRITY V340S 25-Dec-18 25-Dec-18 TC128 - CUA LO 
17 BIEN DONG TRADER V808S 29-Dec-18 29-Dec-18 TC128 - CUA LO 
2. HAI PHONG to DA NANG        
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA
DA NANG
Remark
1 HAIAN BELL 061S 23-Nov-18 24-Nov-18 HAP - TIEN SA
2 VINAFCO 28 0247 24-Nov-18 26-Nov-18 CHUA VE - TIEN SA
3 PHUC HUNG 060S 26-Nov-18 27-Nov-18 CHUA VE - TIEN SA
4 HAIAN BELL 062S 30-Nov-18 01-Dec-18 HAP - TIEN SA
5 PHUC KHANH 159S 01-Dec-18 02-Dec-18 CHUA VE - TIEN SA
6 PHUC HUNG 061S 04-Dec-18 05-Dec-18 CHUA VE - TIEN SA
7 PHUC KHANH 160S 08-Dec-18 09-Dec-18 CHUA VE - TIEN SA
3. HAI PHONG to VUNG TAU      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA
VUNG TAU
Remark
1 BIEN DONG NAVIGATOR NB831S 24-Nov-18 26-Nov-18 TAN VU-CMIT/TCIT
2 HAIAN TIME 141S 26-Nov-18 28-Nov-18 HAP - TCIT
3 HAIAN PARK 147S 28-Nov-18 30-Nov-18 HAP - TCIT
4 BIEN DONG NAVIGATOR NB832S 01-Dec-18 03-Dec-18 TAN VU-CMIT/TCIT
5 BIEN DONG STAR BS841S 08-Dec-18 10-Dec-18 TAN VU-CMIT/TCIT
6 BIEN DONG NAVIGATOR NB834S 15-Dec-18 17-Dec-18 TAN VU-CMIT/TCIT
7 BIEN DONG STAR BS842S 17-Dec-18 22-Dec-18 TAN VU-CMIT/TCIT
8 BIEN DONG NAVIGATOR NB835S 22-Dec-18 24-Dec-18 TAN VU-CMIT/TCIT
9 BIEN DONG NAVIGATOR NB836S 29-Dec-18 31-Dec-18 TAN VU-CMIT/TCIT
4. HAI PHONG to HCM        
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA HCM Remark
1 VAN LY 10S 23-Nov-18 26-Nov-18 TC 128 - BEN NGHE
2 VAN LY V.10S 24-Nov-18 27-Nov-18 TC128 -  BẾN NGHÉ
3 VAN HUNG VH840S 24-Nov-18 27-Nov-18 NAM HAI-TAN THUAN
4 TAN CANG FOUNDATION 1842S 24-Nov-18 27-Nov-18 TC128-TCHP
5 VAN LY V.10S 25-Nov-18 28-Nov-18 TC 128 - BEN NGHE
6 TAN CANG VICTORY 1840S 26-Nov-18 28-Nov-18 TC128-TCHP
7 VIETSUN PACIFIC 1836S 28-Nov-18 01-Dec-18 TC 128 - BEN NGHE
8 VINALINES PIONEER VNP027S 28-Nov-18 01-Dec-18 TRANSVINA-TAN THUAN
9 ATLANTIC OCEAN 229S 29-Nov-18 02-Dec-18 CHÙA VẼ - BẾN NGHÉ
10 VIETSUN PACIFIC V1836S 29-Nov-18 02-Dec-18 TC128 -  BẾN NGHÉ
11 VIETSUN PACIFIC V1836S 30-Nov-18 02-Dec-18 TC128 -  BẾN NGHÉ
12 ATLANTIC OCEAN 229S 30-Nov-18 03-Dec-18 CHÙA VẼ - BẾN NGHÉ
13 TAN CANG PIONEER 1839S 30-Nov-18 03-Dec-18 TC189-TCHP
14 TAN CANG FOUNDATION 1843S 01-Dec-18 04-Dec-18 TC128-TCHP
15 TAN CANG VICTORY 1841S 02-Dec-18 05-Dec-18 TC189-TCHP
16 VAN LY V.11S 03-Dec-18 06-Dec-18 TC128 -  BẾN NGHÉ
17 VAN HUNG VH841S 03-Dec-18 06-Dec-18 TRANSVINA-TAN THUAN
18 TAN CANG GLORY 1835S 04-Dec-18 07-Dec-18 TC189-TCHP
19 PHUC KHANH 156S 04-Dec-18 08-Dec-18 CHÙA VẼ - BẾN NGHÉ
20 VINALINES PIONEER VNP028S 06-Dec-18 08-Dec-18 TRANSVINA-TAN THUAN
21 ATLANTIC OCEAN 230S 07-Dec-18 10-Dec-18 CHÙA VẼ - BẾN NGHÉ
22 TAN CANG PIONEER 1840S 07-Dec-18 10-Dec-18 TC189-TCHP
23 VIETSUN PACIFIC V1837S 08-Dec-18 10-Dec-18 TC128 -  BẾN NGHÉ
24 TAN CANG FOUNDATION 1844S 08-Dec-18 11-Dec-18 TC128-TCHP
25 TAN CANG VICTORY 1842S 09-Dec-18 12-Dec-18 TC128-TCHP
26 VAN LY V.12S 11-Dec-18 14-Dec-18 TC128 -  BẾN NGHÉ
27 VAN HUNG VH842S 11-Dec-18 14-Dec-18 TRANSVINA-TAN THUAN
28 TAN CANG GLORY 1836S 11-Dec-18 14-Dec-18 TC189-TCHP
29 VINALINES PIONEER VNP029S 14-Dec-18 17-Dec-18 TRANSVINA-TAN THUAN
30 VIETSUN PACIFIC V1838S 16-Dec-18 18-Dec-18 TC128 -  BẾN NGHÉ
31 VAN LY V.13S 19-Dec-18 22-Dec-18 TC128 -  BẾN NGHÉ
32 VINALINES DIAMOND VD807S 23-Dec-18 26-Dec-18 TRANSVINA-TAN THUAN
33 VIETSUN PACIFIC V1839S 24-Dec-18 26-Dec-18 TC128 -  BẾN NGHÉ
34 VAN LY V.14S 27-Dec-18 30-Dec-18 TC128 -  BẾN NGHÉ
35 VINALINES PIONEER VNP031S 29-Dec-18 01-Jan-19 TRANSVINA-TAN THUAN
5. NGHE AN to HCM        
SQ Vessel VOY No. ETD
NGHE AN
ETA
HCM
Remark
1 VIETSUN INTEGRITY 336S 22-Nov-18 25-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
2 NASICO NAVIGATOR 029S 22-Nov-18 25-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
3 VIETSUN INTERRITY V336S 23-Nov-18 26-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
4 PHUC KHANH 158S 24-Nov-18 26-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
5 BIEN DONG TRADER 804S 26-Nov-18 29-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
6 BIEN DONG TRADER V804S 27-Nov-18 29-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
7 PHUC HUNG 060S 28-Nov-18 30-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
8 BIEN DONG TRADER V804S 28-Nov-18 30-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
9 NASICO SKY 003S 29-Nov-18 03-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
10 NASICO NAVIGATOR 030S 30-Nov-18 03-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
11 VIETSUN INTERRITY V337S 30-Nov-18 03-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
12 PHUC KHANH 159S 01-Dec-18 04-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
13 NASICO NAVIGATOR 030S 02-Dec-18 04-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
14 VIETSUN INTERRITY V337S 02-Dec-18 04-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
15 NASICO SKY 003S 03-Dec-18 06-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
16 BIEN DONG TRADER V805S 06-Dec-18 07-May-00  CUA LO - BEN NGHE
17 PHUC HUNG 061S 06-Dec-18 08-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
18 NASICO NAVIGATOR 031S 08-Dec-18 11-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
19 VIETSUN INTERRITY V338S 10-Dec-18 12-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
20 PHUC HUNG 062S 14-Dec-18 16-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
21 BIEN DONG TRADER V806S 14-Dec-18 16-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
22 VIETSUN INTERRITY V339S 18-Dec-18 20-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
23 BIEN DONG TRADER V807S 22-Dec-18 24-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
24 VIETSUN INTERRITY V340S 26-Dec-18 28-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
25 BIEN DONG TRADER V808S 30-Dec-18 01-Jan-19  CUA LO - BEN NGHE
6. DA NANG to VUNG TAU        
SQ Vessel VOY No. ETD
DA NANG
ETA
VUNG TAU
Remark
1 BIEN DONG STAR BS839S 23-Nov-18 25-Nov-18 TIEN SA-CMIT/TCIT
2 VINALINES DIAMOND VD804S 30-Nov-18 02-Dec-18 TIEN SA-CMIT/TCIT
3 VINALINES DIAMOND VD805S 07-Dec-18 09-Dec-18 TIEN SA-CMIT/TCIT
4 VINALINES DIAMOND VD806S 14-Dec-18 16-Dec-18 TIEN SA-CMIT/TCIT
5 VAN HUNG VH843S 21-Dec-18 23-Dec-18 TIEN SA-CMIT/TCIT
6 BIEN DONG STAR BS843S 28-Dec-18 30-Dec-18 TIEN SA-CMIT/TCIT
7. DA NANG to HO CHI MINH      
SQ Vessel VOY No. ETD
DA NANG
ETA
HCM
Remark
1 ATLANTIC OCEAN 228S 22-Nov-18 24-Nov-18 TIEN SA - BEN NGHE
2 ATLANTIC OCEAN 228S 23-Nov-18 25-Nov-18 TIEN SA - BEN NGHE
3 HAIAN BELL 061S 24-Nov-18 26-Nov-18 TIEN SA - VICT
4 PHUC HUNG 060S 28-Nov-18 29-Nov-18 TIEN SA - BEN NGHE
5 HAIAN BELL 062S 01-Dec-18 03-Dec-18 TIEN SA - VICT
6 PHUC KHANH 159S 02-Dec-18 04-Dec-18 TIEN SA - BEN NGHE
7 PHUC HUNG 061S 06-Dec-18 08-Dec-18 TIEN SA - BEN NGHE
8 PHUC KHANH 160S 09-Dec-18 11-Dec-18 TIEN SA - BEN NGHE
8. VUNG TAU to HCM  
SQ Vessel VOY No. ETD
VUNG TAU
ETA
HCM
Remark
1 VINALINES DIAMOND VD806S 17-Nov-18 18-Nov-18 TCIT/CMIT - TAN THUAN
2 HAIAN PARK 146S 24-Nov-18 24-Nov-18 TCIT/CMIT - VICT
3 BIEN DONG NAVIGATOR NB831S 26-Nov-18 27-Nov-18 TCIT/CMIT - TAN THUAN
4 HAIAN TIME 141S 28-Nov-18 28-Nov-18 TCIT/CMIT - VICT
5 HAIAN PARK 147S 01-Dec-18 01-Dec-18 TCIT/CMIT - VICT
6 VINALINES DIAMOND VD804S 03-Dec-18 04-Dec-18 TCIT/CMIT - TAN THUAN
7 VINALINES DIAMOND VD805S 10-Dec-18 11-Dec-18 TCIT/CMIT - TAN THUAN
8 BIEN DONG STAR BS841S 10-Dec-18 11-Dec-18 TCIT/CMIT - TAN THUAN
9 BIEN DONG NAVIGATOR NB834S 17-Dec-18 18-Dec-18 TCIT/CMIT - TAN THUAN
10 VAN HUNG VH842S 22-Dec-18 24-Nov-18 TCIT/CMIT - TAN THUAN
11 BIEN DONG STAR BS842S 22-Dec-18 23-Dec-18 TCIT/CMIT - TAN THUAN
12 BIEN DONG NAVIGATOR NB835S 24-Dec-18 25-Dec-18 TCIT/CMIT - TAN THUAN
13 BIEN DONG STAR BS843S 31-Dec-18 01-Jan-19 TCIT/CMIT - TAN THUAN
9. HCM to DA NANG        
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA
DA NANG
Remark
1 HAIAN TIME 140N 22-Nov-18 23-Nov-18  VICT- TIEN SA
2 M.VSHIP 0334 22-Nov-18 25-Nov-18 BEN NGHE - TIEN SA
3 NASICO SKY 003N 23-Nov-18 26-Nov-18 BEN NGHE - TIEN SA
4 NASICO NAVIGATOR 030N 25-Nov-18 28-Nov-18 BEN NGHE - TIEN SA
5 VINAFCO 26 0396 26-Nov-18 28-Nov-18 BEN NGHE - TIEN SA
6 NASICO NAVIGATOR 030N 26-Nov-18 29-Nov-18 BEN NGHE - TIEN SA
7 NASICO SKY 003N 28-Nov-18 01-Dec-18 BEN NGHE - TIEN SA
8 HAIAN TIME 141N 29-Nov-18 30-Nov-18  VICT- TIEN SA
9 NASICO NAVIGATOR 031N 04-Dec-18 06-Dec-18 BEN NGHE - TIEN SA
10. HCM to NGHE AN        
SQ Vessel VOY No. ETD
HCM
ETA
 NGHE AN
Remark
1 VIETSUN PACIFIC V1836N 25-Nov-18 28-Nov-18 BEN NGHE - CUA LO
2 VIETSUN PACIFIC V1837N 03-Dec-18 06-Dec-18 BEN NGHE - CUA LO
3 VIETSUN PACIFIC V1838N 11-Dec-18 14-Dec-18 BEN NGHE - CUA LO
4 VIETSUN PACIFIC V1839N 19-Dec-18 22-Dec-18 BEN NGHE - CUA LO
11. HCM to HP        
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA HP Remark
1 PHUC HUNG 060N 22-Nov-18 25-Nov-18 BEN NGHE - CHUA VE
2 BIEN DONG TRADER V804N 23-Nov-18 26-Nov-18 BEN NGHE - TC128
3 PHUC HUNG 060N 23-Nov-18 26-Nov-18 BEN NGHE - CHUA VE
4 TAN CANG FOUNDATION 1843N 24-Nov-18 27-Nov-18 TCHP - TC128
5 HAIAN PARK 146N 25-Nov-18 27-Nov-18 VICT - HAP
6 ATLANTIC OCEAN 229N 25-Nov-18 28-Nov-18 BEN NGHE - CHUA VE
7 VIETSUN INTERRITY V337N 25-Nov-18 28-Nov-18 BEN NGHE - TC128
8 TAN CANG GLORY 1834N 25-Nov-18 28-Nov-18 TCHP - TC189
9 ATLANTIC OCEAN 229N 26-Nov-18 29-Nov-18 BEN NGHE - CHUA VE
10 HAIAN BELL 061N 27-Nov-18 29-Nov-18 VICT - HAP
11 PHUC KHANH 159N 27-Nov-18 30-Nov-18 BEN NGHE - CHUA VE
12 VIETSUN INTERRITY V337N 27-Nov-18 30-Nov-18 BEN NGHE - TC128
13 TAN CANG PIONEER 1838N 27-Nov-18 30-Nov-18 TCHP - TC189
14 TAN CANG FOUNDATION 1843N 28-Nov-18 01-Dec-18 TCHP - TC128
15 TAN CANG VICTORY 1840N 29-Nov-18 02-Dec-18 TCHP - TC189
16 VAN LY V.11N 29-Nov-18 03-Dec-18 BEN NGHE - TC128
17 PHUC HUNG 061N 01-Dec-18 04-Dec-18 BEN NGHE - CHUA VE
18 BIEN DONG TRADER V805N 01-Dec-18 04-Dec-18 BEN NGHE - TC128
19 HAIAN PARK 147N 02-Dec-18 04-Dec-18 VICT - HAP
20 ATLANTIC OCEAN 230N 03-Dec-18 06-Dec-18 BEN NGHE - CHUA VE
21 HAIAN BELL 062N 04-Dec-18 06-Dec-18 VICT - HAP
22 TAN CANG PIONEER 1839N 04-Dec-18 07-Dec-18 TCHP - TC189
23 PHUC KHANH 160N 05-Dec-18 07-Dec-18 BEN NGHE - CHUA VE
24 VIETSUN INTERRITY V338N 05-Dec-18 08-Dec-18 BEN NGHE - TC128
25 TAN CANG FOUNDATION 1844N 05-Dec-18 08-Dec-18 TCHP - TC128
26 TAN CANG VICTORY 1841N 06-Dec-18 09-Dec-18 TCHP - TC128
27 TAN CANG GLORY 1835N 07-Dec-18 10-Dec-18 TCHP - TC189
28 VAN LY V.12N 07-Dec-18 11-Dec-18 BEN NGHE - TC128
29 PHUC HUNG 062N 09-Dec-18 12-Dec-18 BEN NGHE - CHUA VE
30 BIEN DONG TRADER V806N 09-Dec-18 12-Dec-18 BEN NGHE - TC128
31 TAN CANG PIONEER 1840N 11-Dec-18 14-Dec-18 TCHP - TC189
32 TAN CANG FOUNDATION 1845N 12-Dec-18 15-Dec-18 TCHP - TC128
33 VIETSUN INTERRITY V339N 13-Dec-18 16-Dec BEN NGHE - TC128
34 TAN CANG VICTORY 1842N 13-Dec-18 16-Dec-18 TCHP - TC128
35 TAN CANG GLORY 1836N 14-Dec-18 17-Dec-18 TCHP - TC189
36 VAN LY V.13N 15-Dec-18 19-Dec-18 BEN NGHE - TC128
37 BIEN DONG TRADER V807N 17-Dec-18 20-Dec-18 BEN NGHE - TC128
38 VIETSUN INTERRITY V340N 21-Dec-18 24-Dec-18 BEN NGHE - TC128
39 VAN LY V.14N 23-Dec-18 27-Dec-18 BEN NGHE - TC128
40 BIEN DONG TRADER V808N 25-Dec-18 28-Dec-18 BEN NGHE - TC128
12. QUY NHON to DA NANG        
SQ Vessel VOY No. ETD
QUY NHON
ETA
DA NANG
Remark
1 BIEN DONG STAR BS839S 22-Nov-18 23-Nov-18 QUI NHON - TIEN SA
2 VINALINES DIAMOND VD804S 28-Nov-18 30-Nov-18 QUI NHON - TIEN SA
3 VINALINES DIAMOND VD805S 06-Dec-18 07-Dec-18 QUI NHON - TIEN SA
4 VINALINES DIAMOND VD806S 13-Dec-18 14-Dec-18 QUI NHON - TIEN SA
5 VAN HUNG VH843S 20-Dec-18 21-Dec-18 QUI NHON - TIEN SA
6 BIEN DONG STAR BS843S 27-Dec-18 28-Dec-18 QUI NHON - TIEN SA
13. DA NANG to HP        
SQ Vessel VOY No. ETD
DA NANG
ETA HP Remark
1 HAIAN TIME 140N 23-Nov-18 25-Nov-18 TIEN SA - HAP
2 M.VSHIP 334DH 25-Nov-18 27-Nov-18 TIEN SA - CHUA VE
3 VINAFCO 26 396DH 29-Nov-18 30-Nov-18 TIEN SA - CHUA VE
4 HAIAN TIME 141N 30-Nov-18 01-Dec-18 TIEN SA - HAP
14. DA NANG to NGHE AN        
SQ Vessel VOY No. ETD
DA NANG
ETA
 NGHE AN
Remark
1 NASICO SKY 003N 27-Nov-18 28-Nov-18 TIEN SA - CUA LO
2 NASICO NAVIGATOR 030N 28-Nov-18 29-Nov-18 TIEN SA - CUA LO
3 NASICO NAVIGATOR 030N 30-Nov-18 01-Dec-18 TIEN SA - CUA LO
4 NASICO SKY 003N 02-Dec-18 02-Dec-18 TIEN SA - CUA LO
5 NASICO NAVIGATOR 031N 07-Dec-18 08-Dec-18 TIEN SA - CUA LO
15. NGHE AN to HP        
SQ Vessel VOY No. ETD
NGHE AN
ETA HP Remark
1 VIETSUN PACIFIC 1836N 28-Nov-18 29-Nov-18  CUA LO - TC128
2 VIETSUN PACIFIC V1837N 06-Dec-18 07-Dec-18  CUA LO - TC129
3 VIETSUN PACIFIC V1838N 14-Dec-18 15-Dec-18  CUA LO - TC130

Nguồn tin: Viet Logistics / Shipping Dept

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Theo bạn có nên tách phí THC khỏi cước biển hay không?

Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay4,125
  • Tháng hiện tại55,600
  • Tổng lượt truy cập20,291,600
 
Skype-logo
Skype-logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây